top of page

AKCİĞER PANELİ

✓ Likit Biyopsi ✓ Parafin Blok

AKCİĞER PLUS PANELİ

✓ Parafin Blok ✓ Likit Biyopsi

AİLESEL PANEL

✓ Edta’lı Kan ✓ Likit Biyopsi

GIST-MİDE PANELİ

✓ Likit Biyopsi ✓ Parafin Blok

GIST-MİDE PLUS PANELİ

✓ Parafin Blok ✓ Likit Biyopsi

GLİOMA PANELİ

✓ Likit Biyopsi ✓ Parafin Blok

GLİOMA PLUS PANELİ

✓ Parafin Blok ✓ Likit Biyopsi

HEMATOLOJİ PANELİ

✓ Kemik İliği ✓ Parafin Blok ✓ Likit Biyopsi

KAPSAMLI KANSER PANELİ

✓ Parafin Blok ✓ Likit Biyopsi

KOLOREKTAL PANELi

✓ Likit Biyopsi ✓ Parafin Blok

KOLOREKTAL PLUS PANELİ

✓ Parafin Blok ✓ Likit Biyopsi

MELANOM PANELİ

✓ Likit Biyopsi ✓ Parafin Blok

MELANOM PLUS PANELİ

✓ Parafin Blok ✓ Likit Biyopsi

MEME PANELİ

✓ Likit Biyopsi ✓ Parafin Blok

MEME PLUS PANELİ

✓ Parafin Blok ✓ Likit Biyopsi

MESANE PANELİ

✓ Likit Biyopsi ✓ Parafin Blok

MESANE PLUS PANELİ

✓ Parafin Blok ✓ Likit Biyopsi

MULTİ SOLİD PANEL

✓ Likit Biyopsi ✓ Parafin Blok

MULTİ SOLİD PLUS PANEL

✓ Parafin Blok ✓ Likit Biyopsi

OVER PANELİ

✓Likit Biyopsi ✓ Parafin Blok

OVER PLUS PANELİ

✓ Parafin Blok ✓ Likit Biyopsi

PANKREAS PANELİ

✓ Likit Biyopsi ✓ Parafin Blok

PANKREAS PLUS PANELİ

✓ Parafin Blok ✓ Likit Biyopsi

PROSTAT PANELİ

✓ Likit Biyopsi ✓ Parafin Blok

PROSTAT PLUS PANELİ

✓ Parafin Blok ✓ Likit Biyopsi

SARKOMA PANELİ

✓ Likit Biyopsi ✓ Parafin Blok

SARKOMA PLUS PANELİ

✓ Parafin Blok ✓ Likit Biyopsi

TEK BİYO BELİRTEÇLER

✓ Likit Biyopsi

TESTİS PANELİ

✓ Likit Biyopsi ✓ Parafin Blok

TESTİS PLUS PANELİ

✓ Parafin Blok ✓ Likit Biyopsi

Testlerimiz

bottom of page