top of page
Previous Item

DNA

ALK

BRAF

CTNNB1

KIT

KRAS

MLH1

MSH2

MSH6

NTRK1

NTRK3

APC

CDK4

CDK12

SMARCB1

MET

NRAS

MTOR

TP53

PIK3CA

NF1

FUSION

NTRK1 Füzyon

NTRK2 Füzyon

NTRK3 Füzyon

RET Füzyon

PD-L1 IHC

Mikrosatellit Instabilitesi (MSI)Yöntem: Yeni Nesil Dizileme (NGS)

Numune Türü: Doku, Kan (Likit Biyopsi Tüp)

Sonuç Süresi: 20-25 Gün

Hassasiyet: %99

Açıklama: 20 Gen - 4 Füzyon + MSI + PD-L1 IHC


SARKOMA PLUS PANELİ

✓ Parafin Blok ✓ Likit Biyopsi

SARKOMA PLUS PANELİ

Sarkom (yumuşak doku tümör) oldukça fazla alt grubu olan ve oldukça nadir görülen bir kanser türüdür. Bu nedenle alt grupların tespitinde yalnızca patolojik değerlendirme yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle kanser türünün belirlenmesinde uluslararası kılavuzların da önerisi doğrultusunda DNA ve füzyon RNA testlerini de kapsayacak şekilde kapsamlı genetik testlerin yapılması önerilmektedir.

bottom of page