top of page
Previous Item

DNA

APC

MSH6

ARID1A

MYC

BRAF

NRAS

CDKN2A

PIK3CA

CTNNB1

PMS2

ERBB2

ERBB3

PTEN

FBXW7

RNF43

GNAS

SMAD4

KRAS

SOX9

MLH1

TCF7L2

MSH2

TP53

POLE

FUSION

NTRK1 Füzyon

NTRK2 Füzyon

NTRK3 Füzyon

HER2/ERBB2 FISH

RET Füzyon

PD-L1 IHC

Mikrosatellit Instabilitesi (MSI)


Yöntem: Yeni Nesil Dizileme (NGS)

Numune Türü: Doku, Kan (Likit Biyopsi Tüp)

Sonuç Süresi: 20-25 Gün

Hassasiyet: %99

Açıklama: 26 Gen - 4 Füzyon + 1 FISH + MSI + PD-L1 IHC


KOLOREKTAL PLUS PANELİ

✓ Parafin Blok ✓ Likit Biyopsi

KOLOREKTAL PLUS PANELİ

Kolorektal Kanser tedavisi planlanırken geleneksel kemoterapilerin dışında kullanılabilir son derece etkili tedavi seçenekleri (İMMÜNOTERAPİLER, EGFR-BRAF- KRASG12C İNHİBİTÖRLERİ, ANTİ-HER2 TEDAVİLER) mevcuttur. Örneğin mikrosatellite instabilite saptadığınız zaman immünoterapilerle %80 lere varan yanıtlar elde edilebilmektedir. Bu nedenle yapılacak olan kapsamlı genetik ve mikrosatellite analizleri tedavi belirlenmesi açısından önerilmektedir.

bottom of page