top of page
Previous Item

DNA

AKT1

ALK

BRAF

DDR2

EGFR

ERBB2

HRAS

KIT

KRAS

MAP2K1

MET

NRAS

NTRK1

NTRK3

CDK12

CDKN2A

FGFR1

FGFR2

FGFR3

MTOR

STK11

AKT2

MAP2K2

PIK3CA

PTEN

ROS1

TP53


FUSION

ALK Füzyon

NTRK1 Füzyon

NTRK2 Füzyon

NTRK3 Füzyon

RET Füzyon

MET Füzyon

ROS1 Füzyon

PD-L1 IHC

Mikrosatellit Instabilitesi (MSI)


Yöntem: Yeni Nesil Dizileme (NGS)

Numune Türü: Doku, Kan (Likit Biyopsi Tüp)

Sonuç Süresi: 20-25 Gün

Hassasiyet: %99

Açıklama: 27 Gen - 7 Füzyon + MSI + PD-L1 IHCAKCİĞER PLUS PANELİ

✓ Parafin Blok ✓ Likit Biyopsi

AKCİĞER PLUS PANELİ

Erken ve ileri evre Akciğer kanserinde kapsamlı genetik testlerle sürücü (driver) genetik mutasyonların ve PDL1 düzeyinin belirlenmesi yenilikçi tedavi planının temelini oluşturmaktadır. Sürücü mutasyon saptanan hastada kullanılacak akıllı hap tedavileriyle standart kemoterapiye kıyasla çok daha etkili ve daha konforlu tedaviler mümkün olabilmektedir. Sürücü mutasyon negatif hastalarda ise PDL1 düzeyine göre tek başına immünoterapi (bağışıklık sistemini harekete geçiren) ya da kemoterapi ile kombinasyon tedavisi belirlenmektedir. Bu nedenle uluslararası kılavuzlarda da kategori 1 düzeyinde (kanıt düzeyi en yüksek) akciğer kanseri tanılı hastalara kapsamlı genetik testi ve PDL1 bakılması önerilmektedir.

bottom of page